Kategoria Ruokapalvelut

Maltillisia ruokalistamuutoksia

Ruokalistamuutosten vaikutukset ruokailusuositusten toteutumiseen Tarkastelin gradutyössäni Ruoka-askel-hankkeessa mukana olevien kuntien tavanomaisia päiväkotiruokalistoja ennen Ruoka-askel-hankkeeseen liittyviä muutoksia sekä muutosten jälkeen. Vertasin ruokalistoja varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin ruokatasolla ja lisäksi selvitin listojen laskennalliset lapsikohtaiset ravintoainesisällöt. Toisin sanoen tarkastelin, paljonko ravintoaineita kolmevuotias lapsi saisi, jos…

Ruokapalvelujen työntekijöiden työajan käyttö Ruoka-askel-hankkeen kokeilun aikana

Miten Ruoka-askel-hanke muutti työajan käyttöä ruokapalveluissa? Miksi työajanseurantaa? Ruoka-askel-hankkeen kehittämistyöhön on osallistunut monia toimijoita varhaiskasvatuksesta ja ruokapalveluista. Osallistuneet ovat olleet niin käytännön työntekijöitä, harjoittelijoita kuin esihenkilöitäkin. Hankkeessa toteutettu kokeilu on vaikuttanut monen ammattilaisen työhön, kun ruokalistoja on kehitetty ja muutettu,…