HANKKEEN TOTEUTUS

Ruoka-askel-hanke toteutetaan neljässä kunnassa (ml. Lahti, vihreä pääkaupunki 2021), 24 päiväkodissa, joissa tutkitaan yhteensä neljäsataa 3-5-vuotiasta lasta (200 tutkimusryhmässä ja 200 vertailuryhmässä).

Mittaamme lasten kokonaisruokavaliota ja ravitsemustilaa, lasten ruokavalion ilmastovaikutuksia, sekä perheiden, päättäjien ja ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoja, asenteita ja käytäntöjä ruoan ympäristövaikutuksiin ja ravitsemukseen liittyen. Mittaamme myös päiväkodin ruokahävikkiä ja kasvispainotteisemman ruokatarjonnan vaikutuksia ilmastoon ja kokonaiskustannuksiin.

  • 4 kuntaa
  • 24 päiväkotia
  • 400 lasta

Tekijät ja yhteistyökumppanit

Ruoka-askel-hanketta toteuttaa ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston (HY) ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Koko työryhmä esitellään täällä. Hankkeessa ovat lisäksi mukana Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK, Turun yliopisto, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ja Viikki Food Design Factory. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Akatemia. Tutkimuksen tietosuojailmoitus löytyy THL:n sivuilta. Toimintamallin yhteiskehittäminen ja kokeilu toteutetaan 1.2.2021 – 30.11.2024.

Ruoka-askel-hanke käyttää hyväksi aikaisempien hankkeidemme kokemuksia ja tuloksia ruoan vaikutuksista terveyteen, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Esimerkiksi DAGIS– ja Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeet toteutettiin päiväkodeissa ja lasten arjen ympäristössä tiiviisti varhaiskasvatushenkilöstön ja ruokapalveluammattilaisten sekä perheiden yhteistyönä.

Toiminnan suuntalinjat

Toimintaa ohjaavat ruokasuositukset lapsiperheille, varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ruokakasvatus määritellään osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN), Opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä julkaisema Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta sekä toiminnan pedagogisesta ohjaamisesta varhaiskasvatuksessa.