TYÖRYHMÄ

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

KOORDINAATTORI

Suvi Virtanen
Suvi Virtanen
Tutkimusprofessori, päätutkija
Suvi Virtanen (LT, ETM) vetää THL:ssä ravinto ja terveys -tiimiä, toimii osa-aikaisena epidemiologian professorina Tampereen yliopistossa ja on Ruoka-askel-hankkeen päätutkija. Virtanen ja hänen ryhmänsä tutkii raskauden ja imetyksen sekä lapsuuden aikaista ravitsemusta ja sen yhteyksiä lasten kroonisten tautien kuten tyypin 1 diabeteksen ja allergioiden kehittymiseen sekä ravitsemuksen yhteyksiä ympäristön terveyteen.
Sari Niinistö
Sari Niinistö
tutkimuspäällikkö
Sari Niinistö (FT, ETM) on vastuussa Ruoka-askel-hankkeessa lasten ravitsemuksen mittaamisesta ja tutkimuskyselyistä. Aiemmin hän on tutkinut varhaisen ravitsemuksen yhteyttä terveyteen, erityisesti tyypin 1 diabetekseen, astmaan ja keliakiaan. Sarin sydäntä lähellä on lasten, perheiden ja ympäristön terveyden edistäminen.
Susanna Raulio
Susanna Raulio
tutkimuspäällikkö
Susanna Raulio (FT, ETM) on tutkinut eri-ikäisten ruokapalveluita useita vuosia hyödyntäen laaja-alaisesti valtion tutkimuslaitosten tuottamia väestöaineistoja. Ruoka-askel -hankkeessa hän osallistuu erityisesti yhteistyöhön ruokapalveluiden kanssa.
Heli Kuusipalo
Heli Kuusipalo
Johtava asiantuntija
Heli Kuusipalolla on useiden vuosien kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä lasten terveyden edistämiseksi, sekä terveys- ja ravitsemuspolitiikasta.
Tuuli Korhonen
Tuuli Korhonen
tutkija
Tuuli Korhonen (ETM, ravitsemustiede) työskentelee Ruoka-askel-hankkeessa lasten ruoankäyttökyselyiden kehitystyön sekä ruoankäyttötietojen käsittelyn parissa.
Mari Åkerlund
Mari Åkerlund
tutkija
TtM, ravitsemustieteilijä Mari Åkerlund toimii Ruoka-askel-hankkeessa lasten ruoankäyttökyselyiden kehitystyön sekä ruoankäyttötietojen käsittelyn parissa.

Helsingin yliopisto

Ravitsemustiede ja yhteiskuntapolitiikka

Maijaliisa Erkkola
Maijaliisa Erkkola
professori
Maijaliisa Erkkola (FT) ja hänen tutkimusryhmänsä Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla ovat vastuussa Ruoka-askel-intervention kehittämisestä ja toteuttamisesta. Maikki on kansanravitsemuksen, ruokakasvatuksen, ravitsemusepidemiologian ja ruoankäytön tutkimusmenetelmien asiantuntija.
Liisa Korkalo
Liisa Korkalo
yliopistonlehtori
Liisa Korkalo (ETT) on elintarvikkeiden kulutuksen ja ravintoaineiden saannin mittaamisen asiantuntija. Hänen työnsä Ruoka-askel-hankkeessa liittyy erityisesti päiväkotien ruokalistoissa tehtäviin muutoksiin ja niiden vaikutusten mittaamiseen.
Jelena Meinilä
Jelena Meinilä
yliopistotutkija
Jelena Meinilä (ETM, FT) on vastuussa tutkimuksessa kerättävästä ruoankäyttöaineistosta. Aikaisemmin Jelena on tehnyt muun muassa raskausdiabetekseen liittyvää ravitsemustutkimusta. Nykyään hän keskittyy pääasiassa ruoan ympäristö- ja ravitsemusnäkökulmat yhdistävään tutkimukseen.
Henna Vepsäläinen
Henna Vepsäläinen
yliopistotutkija
Henna Vepsäläinen (ETT) on vastuussa tutkimuksessa käytettävistä ruokakasvatusmenetelmistä. Lisäksi hän osallistuu tutkimuksen viestintään sosiaalisessa mediassa. Hennan väitöskirja käsitteli ruokaympäristön yhteyttä lasten ruokavalioon.
Satu Kinnunen
Satu Kinnunen
Projektikoordinaattori
Satu Kinnunen (ETM, ravitsemustiede) työskentelee projektikoordinaattorina Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Ruoka-askel-hankkeessa hän on mukana ruokakasvatusmenetelmien kehittämisessä ja vastaa yhteydenpidosta varhaiskasvattajiin ruokakasvatusasioissa.
Laura Forsman
Laura Forsman
Viikki Food design Factory manager
Laura Forsman vetää Helsingin yliopistolla Viikin kampukselle rakentuvaa ruokasektorin innovaatioekosysteemiä. Hän työstää väitöskirjaa Vaasan yliopistossa kuluttajien moniaistisesta arvon havaitsemisesta koskien ruokatuotteita. Ruoka-askel-hankkeessa hän vetää yhteiskehittämisen työpajojen suunnittelua ja niiden fasilitointiprosessia.

Laurea

Leena Forma
Leena Forma
Erikoistutkija
Terveystaloustieteen dosentti Leena Forma (TtT) on vastuussa Ruoka-askel-intervention taloudellisesta arvioinnista. Hän on erilaisten interventioiden ja palvelujen kustannusten arvioinnin asiantuntija.
Olli Kurkela
Olli Kurkela
tutkija
Olli Kurkela (DI, väitöskirjatutkija) on vastuussa Ruoka-askel-intervention taloudellisen arvioinnin käytännön toteutuksesta. Hän on erilaisten interventioiden ja palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin asiantuntija.

Luonnonvarakeskus

Kirsi Silvennoinen
Kirsi Silvennoinen
erikoistutkija
Kirsi Silvennoinen (FT) on ruokahävikin, elintarvikejätteen ja niiden arviointimenetelmien asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu hävikin määrän ja laadun mittaaminen, sen muutosten seuranta hankkeen aikana ja vähentämiskeinojen etsintä ruokapalveluiden kanssa.
Venla Kyttä
Venla Kyttä
tutkija
Post doc -tutkija Venla Kyttä (MMM) työskentelee Ruoka-askel-hankkeessa päiväkotilasten ruokavalioiden ja päiväkotiaterioiden ilmastovaikutusten laskennan parissa. 
Kim Lindfors
Kim Lindfors
tutkija
Tutkija Kim Lindfors (DI) työskentelee Ruoka-askel-hankkeessa ilmastovaikutusten elinkaarilaskennan parissa.
Marita Kettunen
Marita Kettunen
Tutkija
Marita Kettunen (MMM) tutkii hankkeessa ruokalistamuutosten vaikutusta päiväkotien ruoan menekkiin ja hävikkiin.

Oona Pietiläinen
Oona Pietiläinen
Tutkija
Oona Pietiläinen (FM, ympäristömuutos ja -politiikka) on mukana Ruoka-askel-hankkeessa arvioimassa päiväkotilasten ruokavalioiden ja päiväkotiaterioiden ilmastovaikutuksia. Vanhempainvapaalla.
Merja Saarinen
Merja Saarinen
tutkimuspäällikkö, Erikoistutkija
Merja Saarinen (MMT) vastaa Ruoka-askel-hankkeessa tehtävistä ruokapalveluiden ja päiväkotilasten ruokavalioiden ilmastovaikutusten arvioinneista ja ilmastonäkökulmista interventiossa. Merja on ruoan elinkaaristen ympäristövaikutusten ja niiden arviointimenetelmien asiantuntija, joka on perehtynyt erityisesti ruoan ravitsemuksellisen laadun huomioonottamiseen ympäristövaikutusten arvioimisessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kaija Nissinen
Kaija Nissinen
Yliopettaja
TtL, yliopettaja Kaija Nissinen toimii tutkimushankkeen yhdyshenkilönä Etelä-Pohjanmaalla. Kaija työskentelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja koordinoi opetukseen liittyvää yhteistyötä.