Tavoitteena on kehittää kestävä toimintamalli, joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa.

Lisätään

kasvisten ja ympäristön kannalta kestävien
kalalajien tarjontaa päiväkotien ruokailuissa ja vähennetään punaisen lihan ja
kohtuullistetaan maidon kulutusta suositellulle tasolle.

Edistetään

ruokakasvatusta, vähennetään ruokahävikkiä ja
arvioidaan kasvispainotteisen ruokavaliomuutoksen ilmastovaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia.

Kehitetään

toimintamalli kuntien, ruokapalveluiden ja
varhaiskasvatuksen ammattilaisten
sekä lasten ja vanhempien yhteistyönä.

Kuvituskuva: päiväkotiruokailu

Ruoka-askel-hankkeen tutkimusvaihe toteutettiin neljässä kunnassa (Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Lahti), yhteensä 23 päiväkodissa ja 4 ruokapalvelussa.

Päiväkodit jaettiin kokeilu- ja vertailupäiväkoteihin. Kokeilupäiväkodeissa muutettiin ruokatarjontaa ja lisättiin ruokakasvatusta. Nämä muutokset koskivat noin 1300 lasta kokeilupäiväkodeissa.

Lisäksi tarkempaan tutkimukseen osallistui yhteensä sata 3–5-vuotiasta lasta (50 tutkimusryhmässä ja 50 vertailuryhmässä). Tällä hetkellä käsittelemme kerättyjä aineistoja.

Ajankohtaista blogissa:

 • Lajikato lautasellamme
  Ruokavalintamme vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen Ilmastonmuutoksen torjuminen on saanut ruokavalintojen merkityksen nousemaan keskiöön, ja monet meistä pyrkivät suosimaan ilmastoystävällisiä tuotteita ruokapöydässään. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ruoantuotannon vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Noin puolet maapallon asuinkelpoisesta pinta-alasta käytetään ruoantuotantoon, jolloin muun muassa metsille, niityille, kosteikoille… Lue lisää: Lajikato lautasellamme
 • Ruokapalvelujen työntekijöiden työajan käyttö Ruoka-askel-hankkeen kokeilun aikana
  Miten Ruoka-askel-hanke muutti työajan käyttöä ruokapalveluissa? Miksi työajanseurantaa? Ruoka-askel-hankkeen kehittämistyöhön on osallistunut monia toimijoita varhaiskasvatuksesta ja ruokapalveluista. Osallistuneet ovat olleet niin käytännön työntekijöitä, harjoittelijoita kuin esihenkilöitäkin. Hankkeessa toteutettu kokeilu on vaikuttanut monen ammattilaisen työhön, kun ruokalistoja on kehitetty ja muutettu, ja… Lue lisää: Ruokapalvelujen työntekijöiden työajan käyttö Ruoka-askel-hankkeen kokeilun aikana
 • Auringonvaloa, D-vitamiinilisä ja hyvät ruokavalinnat
  Näillä eväillä varmistat lapsesi D-vitamiinin saannin!  D-vitamiinitasojen mittaaminen verinäytteistä  Olemme mitanneet Ruoka-askel-tutkimukseen osallistuneilta lapsilta verinäytteiden D-vitamiinitasoja, joiden perusteella voidaan arvioida, onko lasten D-vitamiinin saanti riittävällä tasolla. Tavoitearvo lapsen veren D-vitamiinipitoisuudelle on vähintään 50 nmol/l. Jos pitoisuus jää alle tämän arvon, se… Lue lisää: Auringonvaloa, D-vitamiinilisä ja hyvät ruokavalinnat
 • Miten päiväkotien ruokalistojen ilmastovaikutuksia lasketaan?
  Miten ilmastovaikutuksia arvioidaan? Hiilijalanjälkitietojen hyödyntäminen ruokapalvelujen ruokatarjonnan suunnittelussa yleistyy. Ruoka-askel-hankkeessa tutkimme päiväkotien ruokalistamuutosten vaikutuksia ruokalistojen hiilijalanjälkeen. Mutta mistä ilmastovaikutusten laskennassa on kyse ja mitä oikeastaan tehdään, kun ruokalistojen hiilijalanjälkeä mallinnetaan? Ilmastovaikutusten arvioinnissa menetelmänä käytetään elinkaariarviointia Lähdetään liikkeelle ilmastovaikutusten arvioinnin perusteista. Ilmastovaikutusten… Lue lisää: Miten päiväkotien ruokalistojen ilmastovaikutuksia lasketaan?

Ruoka-askel -hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä sekä terveyttä edistävä. Yhteistyönä eri toimijoiden kanssa luotu toimintamalli päiväkoteihin voidaan omaksua koko maassa.