Tavoitteena on kehittää kestävä toimintamalli,
joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja
vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia
varhaiskasvatuksessa.

Lisätään

kasvisten ja kestävien kalalajien tarjontaa
päiväkotien ruokailuissa ja kohtuullistetaan
lihan ja maidon kulutusta suositellulle tasolle.

Edistetään

ruokakasvatusta, vähennetään ruokahävikkiä ja
arvioidaan kasvispainotteisen ruokavaliomuutoksen ilmastovaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia.

Kehitetään

toimintamalli kuntien, ruokapalveluiden ja
varhaiskasvatuksen ammattilaisten
sekä lasten ja vanhempien yhteistyönä.

Ruoka-askel -hanke toteutetaan neljässä kunnassa (ml. Lahti, vihreä pääkaupunki 2021), yhteensä noin 20 päiväkodissa, joissa tutkitaan yhteensä neljäsataa 3-5-vuotiasta lasta (200 tutkimusryhmässä ja 200 vertailuryhmässä).

Hanketta toteuttaa ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston (ravitsemustiede ja yhteiskuntapolitiikka) ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Toimintaa ohjaavat ruokasuositukset lapsiperheille, varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Ajankohtaista blogissa:

 • Ruokapalvelujen työntekijöiden työajan käyttö Ruoka-askel-hankkeen kokeilun aikana
  Miten Ruoka-askel-hanke muutti työajan käyttöä ruokapalveluissa? Miksi työajanseurantaa? Ruoka-askel-hankkeen kehittämistyöhön on osallistunut monia toimijoita varhaiskasvatuksesta ja ruokapalveluista. Osallistuneet ovat olleet niin käytännön työntekijöitä, harjoittelijoita kuin esihenkilöitäkin. Hankkeessa toteutettu kokeilu on vaikuttanut monen ammattilaisen työhön, kun ruokalistoja on kehitetty ja muutettu, ja … Lue lisää
 • Auringonvaloa, D-vitamiinilisä ja hyvät ruokavalinnat
  Näillä eväillä varmistat lapsesi D-vitamiinin saannin!  D-vitamiinitasojen mittaaminen verinäytteistä  Olemme mitanneet Ruoka-askel-tutkimukseen osallistuneilta lapsilta verinäytteiden D-vitamiinitasoja, joiden perusteella voidaan arvioida, onko lasten D-vitamiinin saanti riittävällä tasolla. Tavoitearvo lapsen veren D-vitamiinipitoisuudelle on vähintään 50 nmol/l. Jos pitoisuus jää alle tämän arvon, se … Lue lisää
 • Miten päiväkotien ruokalistojen ilmastovaikutuksia lasketaan?
  Miten ilmastovaikutuksia arvioidaan? Hiilijalanjälkitietojen hyödyntäminen ruokapalvelujen ruokatarjonnan suunnittelussa yleistyy. Ruoka-askel-hankkeessa tutkimme päiväkotien ruokalistamuutosten vaikutuksia ruokalistojen hiilijalanjälkeen. Mutta mistä ilmastovaikutusten laskennassa on kyse ja mitä oikeastaan tehdään, kun ruokalistojen hiilijalanjälkeä mallinnetaan? Ilmastovaikutusten arvioinnissa menetelmänä käytetään elinkaariarviointia Lähdetään liikkeelle ilmastovaikutusten arvioinnin perusteista. Ilmastovaikutusten … Lue lisää
 • Ruoka-askel-kuulumisia!
  Interventio on ohi, mutta tutkimus jatkuu Ruoka-askel-hankkeessa selvitetään varhaiskasvatuksen ruokalistamuutosten ja tehostetun ruokakasvatuksen vaikutusta lasten ravitsemukseen, ruokalistan ilmastovaikutuksiin, kustannuksiin sekä ruokahävikkiin. Vuoden 2022 aikana 12 päiväkodissa Lahdessa ja Etelä-Pohjanmaalla muokattiin ruokalistoja siten, että kasvisten ja kestävien kalalajien tarjontaa lisättiin ja lihan … Lue lisää

Ruoka-askel -hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä sekä terveyttä edistävä. Yhteistyönä eri toimijoiden kanssa luotu toimintamalli päiväkoteihin voidaan omaksua koko maassa.