JULKAISUT

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Vepsäläinen H, Meinilä J, Freese R, Korkalo L, Virtanen S, Erkkola M. Kasvikuntapainotteisuuden lisääminen lasten ja nuorten ruokavaliossa tuo terveys- ja ympäristöhyötyjä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2023;139:1479-84.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Korkalo L, Nissinen K, Raulio S, Niinistö S, Forma L, Saarinen M, Virtanen S. Ruoka-askel-hankkeessa neljä kuntaa rakentaa ilmastokestävämpää ja terveellisempää varhaiskasvatuksen ruokailua yhdessä tutkijoiden kanssa. Ammattikeittiöosaajat 1/2022.

Korkalo L, Kinnunen S, Silvennoinen K, Kettunen M, Meinilä J, Nissinen K, Raulio S, Niinistö S, Forma L, Saarinen M, Virtanen S, Erkkola M, Vepsäläinen H ja Ruoka-askel tutkimusryhmä. Askeleita kohti ilmastokestävämpää ruokailua varhaiskasvatuksessa. Elintarvike ja terveys 10/2022.

Opinnäytteet

Ahokas I. Steps towards healthy and sustainable daycare menus. Helsingin yliopisto, 2022.