Saitko kutsun tutkimukseen?

Saitko kutsun tutkimukseen ja mietit osallistumista? Tämä teksti on juuri sinulle

Tulevina viikkoina noin 1200 perhettä Lahdessa ja Etelä-Pohjanmaalla saa päiväkodista kirjeen, jolla heitä kutsutaan mukaan Ruoka-askel-tutkimukseen. Vaikka tieteeseen, tutkimukseen ja tiedeyhteisöön suhtaudutaan pääosin myönteisesti, monet saattavat empiä tutkimukseen osallistumista. Pyrimme tekemään tutkimukseen osallistumisesta mahdollisimman helppoa, mutta osallistujat joutuvat silti näkemään jonkin verran vaivaa täyttäessään lomakkeita ja antaessaan veri- ja ulostenäyteitä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on auttaa perheitä pohtimaan osallistumisen hyötyjä ja haittoja. Olipa kyse sitten Ruoka-askel-tutkimuksesta tai muusta hankkeesta, tutkimukseen osallistuminen voi olla hyödyllistä myös perheen kannalta!

En ole kiinnostunut ravitsemuksesta, miksi osallistuisin?

Mitä useampi kutsutuista osallistuu tutkimukseen, sitä paremmin tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä tosielämään ja siihen suurempaan ihmisjoukkoon, jota tutkittavat edustavat. Terveystutkimuksille on tyypillistä, että terveydestä eniten kiinnostuneet ovat innokkaampia osallistumaan kuin ne, joille terveys ei ole yhtä tärkeää. Terveystietoisilla on usein muita terveellisempi ruokavalio, ja siksi terveystietoisten yliedustus tutkittavissa johtaa tulosten vääristymiseen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tutkimukseen osallistuu kaikenlaisia tutkittavia: sekä niitä, joita terveys ja ravitsemus kiinnostavat, että niitä, joille asia ei tunnu yhtä tärkeältä.

Miksi osallistumisesta ei saa palkkiota?

Osallistujat näkevät vaivaa täyttäessään tutkimuslomakkeita ja antaessaan veri- ja ulostenäytteitä. Tuntuisi siis kohtuulliselta, että vaivannäkö korvataan. Tutkimuseettisen periaatteen mukaan tutkimukseen osallistumisen pitää kuitenkin olla täysin vapaaehtoista. Tämä vapaaehtoisuus voisi vaarantua, jos tutkittava kokisi palkkion kovin houkuttelevaksi ja osallistuisi tutkimukseen vain sen vuoksi. Kohtuullisen korvauksen ei kuitenkaan katsota vaarantavan vapaaehtoisuutta. Ruoka-askel-tutkimuksessa perheet saavat palautetta lapsen ruokavaliosta sekä tiedon hänen D-vitamiinitilanteestaan.

Osallistumalla tutkimukseen olet mukana tuottamassa tietoa, jonka avulla maailmasta voidaan tehdä parempi paikka.

Entä jos lapseni päiväkoti arvotaan vertailuryhmään?

Ruoka-askel-tutkimuksessa noin puolet päiväkodeista arvotaan kokeilu- ja puolet vertailuryhmään. Vertailuryhmään arvotuista voi tuntua tylsältä, sillä heidän päiväkodeissaan elämä jatkuu samanlaisena koko tutkimusjakson ajan, kun taas kokeiluryhmään kuuluvilla päiväkodin ruokalistoissa ja ruokakasvatuksessa tapahtuu muutoksia. Vertailuryhmä on kuitenkin tutkimuksen kannalta aivan yhtä tärkeä kuin kokeiluryhmä, koska ilman sitä emme voisi tutkia kokeilun vaikutusta eli verrata kokeilu- ja vertailuryhmiä. Tutkimusjakson jälkeen kaikki Ruoka-askel-tutkimuksessa käytössä olleet materiaalit ja kehitetty toimintamalli ovat myös vertailupäiväkotien käytössä. Vertailuryhmän päiväkodeilla on siis mahdollisuus toteuttaa samankaltainen muutos myöhemmin!

Mitä hyötyä osallistumisestani on?

Sekä lomakkeet että verikokeet ja ulostenäytteet antavat äärimmäisen arvokasta tietoa lasten ruoankäytöstä, ravitsemustilasta ja aineenvaihdunnasta. Tietoa tarvitaan, jotta varhaiskasvatuksen ruokalistamuutosten vaikutuksia voidaan arvioida. Lomakkeiden täyttäminen voi tuntua raskaalta, mutta niitä ei onneksi tarvitse täyttää yhdeltä istumalta, vaan täyttämisen voi jättää kesken jatkaakseen sitä myöhemmin. Verikokeet saattavat tuntua lapsesta kurjalta ja jännittää koko perhettä. Jännityksen helpottamiseksi lähetämme perheille puudutuslaastarit. Lisäksi kunnioitamme lapsen tahtoa: hänellä on aina oikeus kieltäytyä näytteenotosta, vaikka viime hetkellä. Tutkimusnäyttöön pohjaavaa tietoa tarvitaan lasten terveyttä ja ravitsemusta koskevan päätöksenteon pohjaksi. Tutkimusnäytön avulla voidaan myös edistää lasten ja perheiden terveyttä ja vähentää ruokajärjestelmän ympäristökuormitusta. Osallistumalla tutkimukseen olet siis mukana tuottamassa tietoa, jonka avulla maailmasta voidaan tehdä parempi paikka sekä nykyiselle että tuleville sukupolville!

Henna Vepsäläinen,
Hankkeen ruokakasvatusvastaava ja tutkitun tiedon fani