Lajikato lautasellamme

Ruokavalintamme vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen

Ilmastonmuutoksen torjuminen on saanut ruokavalintojen merkityksen nousemaan keskiöön, ja monet meistä pyrkivät suosimaan ilmastoystävällisiä tuotteita ruokapöydässään. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ruoantuotannon vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Noin puolet maapallon asuinkelpoisesta pinta-alasta käytetään ruoantuotantoon, jolloin muun muassa metsille, niityille, kosteikoille ja niissä viihtyvälle lajistolle jää vähemmän tilaa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusi tutkimus arvioi ruokavalioiden maankäyttöä sekä sen vaikutusta globaaliin lajikatoon. Tarkastelussa oli sekä nykyinen suomalainen ruokavalio että neljä vaihtoehtoista ruokavaliota, joissa lihan määrää vähennettiin asteittain aina vegaaniruokavalioon asti. Samojen ruokavalioiden osalta on myös aiemmin arvioitu ilmastovaikutukset.

Vähemmän lihaa, pienemmät ympäristövaikutukset

Sekä ilmaston, maankäytön, että globaalin lajikatovaikutuksen osalta tulokset osoittivat selvästi, että mitä vähemmän lihaa ruokavalio sisälsi, sitä matalammat vaikutukset olivat. Ilmastovaikutuksen ja maankäytön osalta suurimmat vaikutukset muodostuivat samoista tuoteryhmistä, kun taas lajikatovaikutus aiheutui osittain eri tuoteryhmistä.

Nykyisen keskimääräisen suomalaisen ruokavalion ilmastovaikutuksista ja maankäytöstä 19 % johtui naudanlihan kulutuksesta. Lajikatovaikutuksen osalta puolestaan broilerinliha osoittautui suurimmaksi haitallisen vaikutuksen aiheuttajaksi, vastaten noin 14 % koko ruokavalion vaikutuksesta. Tämä johtuu broilerin tuotannossa käytettävästä soijasta, johon liittyy etenkin maankäytön muutoksesta johtuvaa lajikatoa trooppisilla alueilla. Myös viljelty kala, kaakao, sianliha, kahvi ja naudanliha vaikuttavat merkittävästi lajikatoon. Yhdessä broilerinlihan kanssa ne vastasivat lähes 60 prosentista koko ruokavalion haitallisesta vaikutuksesta.

Nykyruokavaliossa eniten biodiversiteetti-, maankäyttö-, ja ilmastovaikutusta aiheuttavat tuoteryhmät ja niiden osuus koko ruokavalion vaikutuksesta.

Tuontituotteilla suurin vaikutus globaaliin lajikatoon

Tutkimus osoitti, että suurin osa ruokavalioiden globaalista lajikatovaikutuksesta johtuu tuontituotteiden kulutuksesta. Vaikka noin puolet ruokavalioon sisältyvien tuotteiden tuotannosta tapahtuu Suomessa, peräti 85 prosenttia ruokavalion haitallisesta lajikatovaikutuksesta liittyy tuontiin. Tämä johtuu siitä, että monissa tuontimaissa on suurempi luonnon lajirikkaus ja kotoperäisiä lajeja, mikä lisää lajikatoon liittyviä riskejä.

Vaikka kotimaisella maataloustuotannolla on monia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, sen merkitys globaalin lajikadon kannalta on vähäinen. Jatkossa onkin tärkeää kehittää entistä tarkempia menetelmiä, joilla pystytään arvioimaan myös vaikutuksia paikallisiin elinympäristöihin.

Ympäristön kannalta kestävä ruokavalio sisältää paljon muutakin kuin alhaisen ilmastovaikutuksen. Luonnon monimuotoisuuden huvetessa vastuullisen kuluttajan tulisi osata valita tuotteita, jotka ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi auttavat torjumaan luontokatoa. Tämä voi vaikuttaa työläältä, mutta onneksi löytyy yhteneväisyyksiä: lihan kulutuksen vähentäminen on erinomainen valinta ympäristön kannalta ja usein terveydellekin hyödyksi.

Venla Kyttä
ruuan ympäristövaikutuksia selvittävä post doc -tutkija, joka laskee ruokalistamuutosten ilmastovaikutuksia Ruoka-askel-hankkeessa
Luonnonvarakeskus

Oona Pietiläinen
ruokahävikkiin ja ruuan ympäristövaikutuksiin perehtynyt tutkija, joka työskentelee Ruoka-askel-hankkeessa ilmastovaikutuslaskennan parissa
Luonnonvarakeskus